Offshore Vind Installasjon oppmåling

Offshore Vind Installasjon oppmåling

Installering av havvindfundamenter krever presisjonsundersøkelser under installasjon, noe som kan være svært krevende.
 
Anko Maritime bruker et GNSS-basert kurssystem kombinert med spesial utviklet programvare tilpasset monopile (MPi), anodebur (ACi) og støtte for installasjonsundersøkelse for overgangsstykker (TPi). Vi kan også tilby undersøkelsesstøtte for resten av WTG-installasjonen.


Anko Maritime-systemet muliggjør overvåkning i sanntid av det løftede objektet, samt retning og helning via telemetri på en datamaskin under installasjonsprosessen. Rapporter som dekker nivelleringsveiledning, relativ bevegelse, holdning og andre variabler blir produsert mens installasjonen pågår.
Videre er flate og ovalitet av toppflenser så vel som andre kartleggingsbehov dekket for å benytte moderne verktøy og metodikk. Endelig feltdokumentasjon blir overlevert umiddelbart etter hver installasjon, og mens installasjonsfartøyet fremdeles ligger ved siden av det installerte objektet.


Bildet nedenfor viser et skjermbilde fra vår Anko TPi-programvare, som er ytterligere tilpasningsdyktig for å passe til unike kundebehov.
 
ParkerTPi_screenshot