Dimensjonskontroll

Maskinjustering

Anko Maritime har i mange år vært involvert i justering av maskiner, pumper, vifter, sjakter etc. For dette formålet har selskapet investert i lasersystemet, Fixturlaser XA, som er spesielt designet for slike målinger.
Moderne maskiner med høy hastighet krever en nøyaktig justering for å oppnå optimal økonomi. Dårlig justering fører til feil i koblinger, tetninger og lagre. Dette er grunnen til ca. 50% av alle sammenbrudd. Dårlig justering kan føre til at strømforbruket er så mye som 15% over det normale.
 
DimControlTop

Dimensjonskontroll

Dimensjonskontroll består av anskaffelse, prosessering og presentasjon av geografisk og geometrisk informasjon. Informasjonen brukes som grunnlag for konstruksjon, prefabrikasjon og parring av konstruksjoner, samt vertifisering og kontroll.
 
 

Dette inkluderer:

- Offshore plattformer, rør og struktur
- Løfte og parrings-operasjoner
- Petrochemical plants
- Subsea strukturer
-
Justering av maskiner, pumper, vifter, sjakter etc.
- Helikopter-dekk kontroller
-
Styreskinner og glidebjelker