GPS- og Gyro / bevegelsessensor kontroll

GPS- og Gyro / bevegelsessensor kontroll

Anko Maritime etablerer et fartøy 3D-referansesystem. Dette koordinatsystemet er for eksempel basert på fartøyets senterlinje, rorstamme og referanseplan basert på hoveddekket. 

Alle målte elementer er koblet til dette koordinatsystemet. referansesytemet er sikret av permanente mål. Dette forenkler installasjonen av nytt utstyr.
Statisk kalibrering, Pitch and Roll kalibrering / Vertifisering

Vårt GPS/Glonass-baserte Javad system muliggjør konternuerlig overvåking av fartøyets bevegelser. I kombinasjon med spesialutviklet programvare er det en enkel måte å logge båtens bevegelse samtidig som båten logger sine instrumenter.

Det er uavhengig av referansepunkter på land fordi våre GNSS-antenner er ombord på fartøyet. De loggførte dataene fra fartøyet og vårt GNSS-system blir importert til Anko AttCon-programvaren. Dataene matches på tid, og rapport utstedes på stedet like etter at undersøkelsen er fullført. 

Resultatene presenteres som figurer og grafer. Personalet ombord kan umiddelbart vertifisere resultatene, og hvis de ønsker, legge inn de oppnådde C-O- verdiene i fartøyssystemet. Om nødvendig kan en ny bekreftelsesundersøkelse kan utføres umiddelbart om man ønsker.

Nøyaktighetsforventninger avhenger hovedsaklig av antenneposisjoner, uoppdagede tidsavvik og multipath. 
Forventet nøyaktighet: {Overskrift 0,23 grader / L RMS, rull / stigning 0,46 grader / L RMS, der L er antenneseparasjon i meter.} USE som i orginal.

 
Vertifisering av dynamisk bevegelse

Anko Maritime har utviklet et GNSS-bevegelsevertifiseringssystem med fire antenner, AttConPRH, isamarbeid med Hydrographic Service of the Norwegian Mapping Authority (NHS), designet for å utføre dynamisk verifiseringssensor som Pitch, Roll og Heading. Dette systemet muliggjør en fullstendig bekreftelse av fartøyets holdningssensorer under realistiske bevegelser av fartøyet. Rapport utstedes på stedet like etter at undersøkelsen er fullført.


GNSS  - sjekk på fartøyer 

Koordinatpunkter vil bli opprettet og relatert til en kjent global referanseramme (f.eks. WGS84, nåværende epoke) hvor som helst i verden. Vårt GNSS-utstyr vil bli brukt til logging, vanligvis gjennom natten før GNSS-helsekontrollen. Dermed unngår vi avhengighet av nasjonale nett. Fartøyobservasjonene sammen med våre observasjoner blir importert til Anko PosCon-programmet. Deretter beregnes C-O så vel som kvalitetsbestemmelsen av de observerte data. Rapport utstedes på stedet like etter at undersøkelsen er fullført