Position Monitoring System

Position Monitoring System

Anko maritime tilbyr en serie overvåkningsløsninger skreddersydd for en rekke innstillinger. Hver individuelle overvåkningsløsning kan videre tilpasses kundens behov. Våre løsninger overvåker, logger og sikrer at oppdragskritiske systemer fungerer i henhold til spesifikasjoner.

Brukergrensesnittet kan plasseres på broen, i et offshore kontrollrom og / eller i fjernkontroller på land. Position Monitoring System reflekterer fokuset på digitalisering og integrerte operasjoner i Oil & Gas. Våre løsninger er designet for å verifisere informasjon og vise resultatene i sanntid for både offshore-brukere så vel som støttesentre på land.

BlomPMS™ (Position Monitoring System) øker sikkerheten under offshore lasting av råolje på skytteltankskip. Forskjellige oljeselskap krever BlomPMS for sin skyttelvirksomhet, og mer enn 100 skytteltankere over hele verden bruker systemet vårt. Online flytovervåkning, uavhengig posisjonsovervåkning og loggsystem, kvalitetsevaluering av posisjonssystemer og avsporing av avvikling er også innebygde funksjoner.


The BlomPMS™ system er i samsvar med spesifikasjonene satt av Equinor og Petrobras for skytteltankere som betjener dere FPSO-flåte. Det er også i samsvar med kravene i henhold til "Norsk anbefalt retningslinje for olje og gass for offshore lasteskytteltankere". så vel som den siste utgaven av Oil & Gas UK "Tandem Loading Guidelines"

The BlomPMS™ er for tiden i bruk i Storbritannian, Norge, Brasil og alle skytteltankere som betjener Equinor og Pertobras FPSOs i tillegg til en rekke andre operatører i andre land.


BlomRPMS™ (Remote Position Monitoring System) øker sikkerheten under offshore-lasting ombord på den eksterne enheten, for eksempel en FPSO, FSU så vel som på skytteltankeren. Systemet viser PMS-panelinformasjon til FPSO, i tillegg til å sammenligne og utløse alarmer basert på flyt, posisjon og andre data fra FPSO/FSU til skytteltankeren.

Shuttle tanker-integrasjon med SCADA-systemer som bruker OPC-server for Rigs, FPSO og Platform er en valgfri funksjon. Flowsammenligning av FPSO-utladet olje kontra skytteltankolje. Finasiell avlesning fra lasting og tankmåling ombord på skytteltankeren for økt oljesølbeskyttelse.

The BlomRPMS forenkler eksterne og intigrerte operasjoner, og muliggjør integrering av FPSO / ST-offloading / lasteinformasjon som kan voderesendes og vises offshore og / eller sanntid i driftsentraler på land.


BlomOPMS™  (Onshore Position Monitoring Solution) arbeider i samspill med PMS / RPMS-systemet, og gir landorganisasjonen en 1-til-1-visning av informasjonen som er tilgjengelig for FPSO / shuttle tanker (ST) bro eller kontrollrom i løpet av en tandembelastningsoperasjon.

BlomOPMS forenkler eksterne og integrerte operasjoner, og gir samme informasjon og skjermer i sanntid til landstøtteorganisasjonen som sett av mannskapet offshore på FPSO og / eller ST. Alle alarmer som utløses av avvik i lastestrømmen, kjøringen av, posisjonen samt en rekke andre sensorinformasjon speiles i støttesenteret på land. Med denne identiske og visuelle referansebasen kan organisasjonen på land tjene som en ekstra QC for tandembelastningsoperasjonen.
Organisasjonen på land er også mye bedre rustet til å gi ytterligere støtte til offshore FPSO / ST under offloading / lasteoperasjoner, noe som regnes som en høyrisiko-høykonsekvensoperasjon for FPSO / ST. OPMS-løsningen tilpasses for å motta informasjon om tandembelastning fra enhver FPSO eller skytteltanker som betjener operatøren. Ytterligere sensordata og tilpasninger av brukergrensesnittet fra tandembelastningsoperasjonen kan legges til den tilpasningsdyktige BlomOPMS-plattformen, noe som muliggjør bruk av løsningen som en integrert informasjonsbærer. BlomOPMS krever at offshore FPSO og / eller skytteltankskip har et BlomRPMS og / eller BlomPMS installert.

BlomEMS ™ (Excursion Monitoring System) overvåker og logger posisjon og bevegelse, samt utløser alarmer på et fartøy eller en rigg som trenger å være i en stasjonær eller nær stasjonær stilling. Den viktigste informasjonskilden er eksisterende DP-systemer, men annen sensorinformasjon blir også fanget opp. BlomEMS muliggjør logging og dokumentasjon av sensoravlesninger på strukturer som undersjøiske brønnhoder, stigerør og ankerlinjer. Avlesningene konsolideres til en one-stop-løsning som kan tilpasses ytterligere for å passe til kundens behov.


BlomHMS ™ (Helideck Monitoring System) modulen kan inkluderes med BlomPMS, BlomEMS og BlomSMS i en konsolidert løsning. HMS overvåker og logger rulling, tonehøyde og heve, samt posisjon, kurs og de meteorologiske data som er nødvendige for å bestemme utførelsen..

BlomLMS ™ (Lift Monitoring System) overvåker nøyaktig plassering av løftede objekter i kran samt gjenværende avstand til destinasjon i 3D-planet. Skjermbildet for operatøren er distribuert til håndholdte nettbrett som brukes av løftemannskapet, og gir bedre kontroll over løfteprosessen.

BlomSMS ™ (Supplyship Monitoring System) overvåker, logger og viser nøyaktig posisjon, peiling og viktig inngang og avlesninger for styringssystemet OSV / PSV / AHV når fartøyet er i nærheten av en offshore fast eller flytbar installasjon. Alarmer utløses når fartøyet beveger seg utenfor de angitte terskelverdiene som indikerer risiko for kollisjon med hensyn til absolutt og relativ stilling, samt lager og hastighet.